کیس مادینگ گالاکروند

پروژه کیس مادینگ Galakrond

پسر اژدها

 

طبیعتا اولین موضوعی که ذهن یک طراح را مشغول میکند این است که یک کشور یا یک شهر چه فرهنگی را دارد و باید درباره فرهنگ، الگوها و نماد هایش مطالعه شود.

 

 

اولین ایده ای که به ذهنم رسید این بود که از الگوها و نماد هایآسیای شرقی در طرحم استفاده کنم که بزرگترین و اصلی ترینش اژدها می باشد.شروع کردم به زدن اسکیس و آلترناتیو های مختلف و در آوردن کانسپت اولیه کار …

 

 

در این طرح سعی بر این شده ایده اصلی و بیس اصلی کار اژدها باشداژدهایی که منجمد شده ولی آتش سختی در درونش شعله ور هستشکه هر آن امکان دارد بیدار شده و دنیا را زیر بالهایش به آتش بکشد.