DANESHGAH MEYBOD

سردرب دانشگاه میبد یزد

طرح پیشنهادی ۱۳۹۲

 

از آنجایی که اسم سردر یک دانشگاه می آید یه این فکر می افتیم که عبور و مرور در آن به صورت کنترل شده صورت گیرد، که امریست بدیهی.
اما مهمتر، این میتواند باشد که این سردر در کجا بنا خواهد شد، کدام شهر، شهری مدرن یا شهری سنتی.

 

 

شهر میبد مهد تاریخ با بناهای سنتی فراوان میباشد که با وجود آنها چقدر خوب میشود سردر دانشگاهکه قرار است افرادی از سراسر کشور در آنجا تحصیل کنند طرحی از تاریخ این شهر کهن باشد طرحی که از دل این شهر باشد.

بنای سردر دانشگاه میتواند بنایی باشدکه هویت شهر را برای کسانی که از سراسر کشور در آنجاخواهند بود آشکار سازد آن هم شهری مانند میبد کهن.

 

 

 

تحلیل سایت پلان

پلان سردرب

نما و برش سردرب

در این پروژه سعی شده است، تاریخ و بناهای سنتی این شهر مورد الهام قرار گیرد، بنایی مستحکمو دژ مانند ولی در عین حال با ظرافت و لطافت درونی خاص.

مسیر های دسترسی

روند شکل گیری فرم

روند شکل گیری فضای انتظار با الهام از کبوتر خانه

 

Thank you 🙂