ویلا نمک آبرود

ویلانمک آبرود1398

خانه کرمانشاه

طراحی خانهکرمانشاه1398

ساختمان کرمانشاه به صورت دو پوسته طراحی شده است که ...

DANESHGAH MEYBOD

سردرب دانشگاهمیبد یزد 1392

آنجایی که اسم سردر یک دانشگاه می آید یه این فکر می افتیم که...

GOD OF WAR

پروژه کیس مادینگخدای جنگکولر مستر 1397

طراحی کیس خدای جنگ در واقع بر گرفته از شخصیت اصلی بازی، کریتوس می باشد. که...

نمایشگاه گل و گیاه

نمایشگاهگل و گیاه1390

این طرح از آمودهای ایرانی الگو گرفته است که...

سردر دانشگاه گیلان

سردرب دانشگاهگیلان 1394

با توجه به این که گیلان تاریخی بسیار عظیم، محکم و کهنی دارد، در مرحله اول...

PLASCO

طرح پیشنهادیساختمان پلاسکو1396

پروژه گره از آنجا شروع میشود که بنا در طبقات پایین تر با بلوک های در هم تنیده

DARKBRIDE

پروژه کیس مادینگعروس تاریکیکولر مستر 1396

دارک براید در اصل یک دختر با عواطف و احساسات دخترانه می باشد، دختری کاملا احساساتی ولی...