منطقه گردشگری 110 هکتاری تپه مستوفی
منطقه گردشگری 67 هکتاری تپه معدن سنگ
منطقه گردشگری 110 هکتاری دره گردو اراک
خانه رمانتیک وسط جنگل
لابی مرکز خرید
دفتر کار
کافه سفید
ویلا پاییزی
گالری طراحی
مدرسه