نمایشگاه گل و گیاه

نمایشگاه گل و گیاه

طرح پیشنهادی نمایشگاه گل و گیاه

 

 

دید از داخل هواپیما

 

این طرح از آمودهای ایرانی الگو گرفته است که در یک سازماندهی طرح نمایشگاهی ما را تشکیل میدهد, گره ۱۰ پر با شمسه تند و کند طرح اولیه از این آمود شروع شده و در آخر منجر به طرح اصلی ما شده است. گره ۱۰ پر وقتی با هم ترکیب و ادقام میشوند حس همبستگی را به محیط ارزه می دهند.
در این طرح سعی شده ارتباطی بین سازه و ایده به وجود آید ( به صورت بافت ) که سازه ( سازه فضاکار ) از دو لایه بافت گیاهی که با هم ادقام شده اند به دست آید. به طور خلاصه ایده از بافت گیاه و خود گیاه گرفته شده است.

 

 

دید پرنده

 

بنا از دو سازه پاشامی و فضاکار تشکیل شده است. سعی شده بافت های گیاهی را که پارانشیم ( بافت گیاهی ) نام دارد با سازه فضاکار ادقام کرده و شکلی همچون بافت گیاه را در بنا به وجود آوریم. همچنین با در نظر داشتن این که گیاهان نیاز به تهویه و نور طبیعی دارند به این دلیل از سازه های پاشامی (ETFE ) در مابین بافت سازه فضاکار و روی سازه فضاکار استفاده شده است.

 

 

 

 

 پلان اندازه گذاری

پلان مبلمان

 

نما و برش

 

 

 

 

سایت پلان

 

 

تحلیل سایت

 

 

نمونه اولیه

 

thank you 🙂