سردر دانشگاه گیلان

سردرب دانشگاه گیلان

طرح پیشنهادی ۱۳۹۴

 

 

با توجه به این که گیلان تاریخی بسیار عظیم، محکم و کهنی دارد،

در مرحله اول;

سعی بر این شده است که فرم طراحی شده فرمی محکم و استوار باشد.

در مرحله دوم;

با نگاهی به صنایع دستی گیلان و وجود حصیر هایی که به صورت نرم درهم تنیده شده اند می تواند مورد الهام قرار گیرد.فرم طراحی شده ادقام بنایی استوار با ایجاد بافتی همانند حصیر بافی در قسمت درونی آن که می تواند به لطافت بنا بیانجامد.

 

 

رندر شب

 

پلان سر درب

نمای سر درب

🙂 Thank you